Enter Accounting

Tjänster

en laptop med en mugg
Ikon

Löpande bokföring

Vi använder oss av programmet Fortnox när vi bokför alla era affärshänder. Händelserna avser all försäljning, alla inköp, alla inbetalningar och utbetalningar etc. Ett företag ska löpande bokföra alla affärshändelser vid en viss tidpunkt, och vi ser till att detta blir gjort när vi har fått in alla underlag från er. Underlagen avser fakturor och kvitton mm.

Ikon

Månadsrapportering

Vi bokför för alla våra kunder månadsvis oavsett vilken typ av momsperiod ni har. Detta är för att ni ska ha tillgång till uppdaterade rapporter månadsvis - och för att vi ska kunna ge er den konsultation ni behöver, när ni än ber om den.

Ikon

Momsredovisning

De flesta företag är momsbelagda. Momsen ska deklareras till Skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis - och även betalas eller återbetalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Så länge ni sköter inlämning av underlag till bokföringen, så behöver vi inget ytterligare från er för att kunna lämna in er momsdeklaration till Skatteverket, samt meddela er om eventuell utbetalning eller betalning till/från Skatteverket.

Ikon

Lönehantering

All lön sköts via Fortnox lön. Det finns olika upplägg om hur lönen kan skapas. Det enklaste är att varje anställd har åtkomst till kalendariumet där de kan registrera tider, utlägg, frånvaro & närvaro etc. De kan klarmarkera, varpå arbetsgivaren attesterar att deras rapporterade uppgifter stämmer. Därefter skapar vi lönerna, och har även hand om semesterberedningen. Olika upplägg kan såklart diskuteras. Om ni behöver hjälp med rapportering av lönesummor till FORA, Collectum eller övriga arbetsmarknadsförsäkringar, så hjälper vi även till med detta.

Ikon

Rapportering av arbetsgivaravgifter

Varje arbetsgivare behöver lämna in arbetsgivardeklarationer månadsvis (om du inte är ett undantagsfall som endast rapporterar vid skapad lön). Arbetsgivardeklarationen innehåller all löneinfo för varje respektiv anställd för månaden. Den sammanställer även arbetsgivaravgifter och skatt att betala till Skatteverket. Vi lämnar in detta efter att lönen är skapad, och den kommer att ingå i en betalningssammanställning till er.

Ikon

Betalningsuppdrag

För de som önskar kan vi även sköta betalningar för verksamheten. Det innebär extra integrationer för er där ni attesterar de fakturor ni vill att vi betalar till era leverantörer, de löner ni vill att vi betalar samt betalning till Skatteverket. Det finns olika upplägg för hur detta kan gå till, och vi diskuterar givetvis vad som passar er bäst. Det kan vara allt från flera attestanter i Fortnox till kontrasigneringar på banken etc.

Ikon

Bokslut

Varje företag ska vid varje räkenskapsårs slut upprätta ett bokslut. Detta är en sammanställing av årets bokföring, som även inkluderar bilagor som styrker varje siffra vid årets slut. Enskilda firmor kan upprätta förenklade årsbokslut. Vi skapar bokslut som är anpassat för antingen aktiebolag eller enskild firma, och begär info och underlag från er som krävs för att kunna fördigställa detta.

Ikon

Årsredovisning

I samband med bokslutsarbetet skapas även årsredovisningen. Detta är inte bara en sammanställning av årets bokslut. Här finner du även övrig info om företaget och dess förvaltning. Här framkommer även mer detaljerad info om företagets åtaganden, eventuella utdelningar, företagsinfo mm. I samband med färdigställandet av bokslutet och årsredovisningen har vi ett "Bokslutsmöte" med er via teams, där vi går igenom allt tillsammans innan detta lämnas in till Bolagsverket.

Ikon

Inkomstdeklaration & Kontrolluppgifter

Bortsett från bokslut och årsredovisning som skickas till Bolagsverket, så ska även företagets inkomstuppgifter skickas till Skatteverket. Skatteverket beslutar om företagets skatt utifrån de uppgifter vi skickar in som hämtas från ert bokslut, årsredovisning och övrig kommunikation/dokumentation. Olika dokument till Skatteverket skickas in beroende på om ni är enskild firma eller aktiebolag – och vi arbetar med både inkomstdeklaration 1 (privatperson/enskild firma) och 2 (aktiebolag). Vid aktiebolag kan även vissa typer av kontrolluppgifter behöva lämnas, som t ex vid utdelning. Vi kommer överens om utdelning vid vårt digitala bokslutsmöte.

Ikon

Konsultation

Ni är fria att ställa alla frågor som rör ert bolag. Antingen så ringer ni oss, mejlar oss, eller bokar in ett möte. Vi rekommenderar att ni mejlar oss för att ha det i skrift när ni vill återkomma till svaret. Det går alltid att komplettera med ett samtal om det behövs!